SOSTENIBILITAT

La natura és vida. Cuidem-la!

Des del plantejament inicial, la nostra família, propietària dels terrenys on s’ubica l’hotel, com a agricultors i ramaders des de fa força generacions, teníem la voluntat de fer un edifici amb la màxima integració i mínim impacte.

Inaugurat a finals del 2006, l’Hotel Resguard dels Vents, envoltat de prats i boscos, està perfectament integrat al seu entorn. Sempre hem tractat de mostrar una gran implicació pels aspectes mediambientals. Ja des de la seva construcció hem seguit criteris bioclimàtics i d’estalvi energètic. Les directrius de normes com la ISO 14001 o EMAS, han marcat la nostra idea de gestió.

Els materials utilitzats com la pedra, la fusta de pi o el ferro, lliguen amb l’entorn i han estat treballats per proveïdors del Ripollès. Des del 2013 disposem d’una moderna i automatitzada caldera de biomassa per escalfar les nostres instal·lacions, principalment la zona de l’Spa, aigua calenta sanitària i el terra radiant. La caldera té una potència de 100Kw i funciona amb estella comprada a proveïdors propers i amb previsió d’extreure-la de la zona de bosc pròpia. El sistema de combustió inicial era gas propà, que es manté com a alternativa.

L’aigua de l’hotel prové d’una font propera que es canalitza fins un dipòsit on es tracta per complir amb els estàndards sanitaris, conservant la seva puresa natural. Disposem de depuradora pròpia per tractar els residus de forma orgànica.

En totes les matèries primeres, sobretot les que fem servir per a la restauració, prima el criteri de proximitat – proveïdors locals (Km 0). Els iogurts, mató, embotits, el pa, la mel,…La carn prové de la nostra mateixa família, així com les verdures de temporada, els bolets o els ous.

Treballem el present i amb la visió de futur d’avançar sempre de forma sostenible, fomentant la integració al nostre medi i realitzant els mínims impactes possibles. El nostre objectiu és que la seva estada sigui el més agradable possible en un edifici confortable i alhora donar a conèixer la riquesa natural de l’entorn que ens envolta.

A la fotografia es pot veure la vista del prat “El Quintà” de Ventaiola als anys 70 on ara s’ubica l’hotel. En primer pla, l’avi Joan Corcoy i el seu germà Eudald.

Estem compromesos amb la sostenibilitat mediambiental

Caldera de Biomassa

Arquitectura de baix impacte

Reciclatge

Plaques solars

Productes de proximitat

Aigua de la font

Accessibilitat mobilitat reduïda

Carregadors elèctrics